ΔΙΑΛΟΓΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΕΛΥΦΩΤΟΥ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ

05.02.2013

Open - Close Sorting Machines
Το μηχάνημα αυτό είναι σχεδιασμένο να διαλέγει ξεχωρίζει τα κλειστά από τα ανοιχτά κελυφωτά φιστίκια
Η ικανότητα διαλογής του είναι 98%! Η διαλογή γίνεται με μηχανικό τρόπο. Κατασκευάζουμε μηχανήματα παραγωγικότητας από 20kg/h έως 300kg/h. Τα μοντέλα διακρίνονται από το αριθμό των αξόνων διαλογής. Δ1 με 2 άξονες διαλογής έως ΔΑ7 με 14 άξονες.
Η γραμμή Διαλογής Κελυφωτού Φιστικιού αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
* Ανεβατόρι τροφοδοσίας
* Σιλό αναμονής
* Τροφοδοτικά
* Κυρίως μηχάνημα διαλογής
* Ανεβατόρια Ανοιχτού - Κλειστού διαχωρισμένων φιστικιών
Οι έξοδοι των Διαλογέων Κελυφωτού Φιστικιού είναι τρεις:
Έξοδος απορριμμάτων
Έξοδος Ανοιχτού Φιστικιού
Έξοδος Κλειστού Φιστικιού

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

16ο χλμ Θεσσαλονίκης - Σερρών 
Τ.Κ. 57018, Τ.Θ. 81, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 23940 71322

Τελευταία Νέα